14330093_1110317695671161_44322046004895

Reglement for Challengeløp 

Informasjon om

reglement for

Challenge løp i Norge 

Last gjerne ned vår

Challenge folder  her.

Alle motorsport grener har en nasjonalt og internasjonalt regelverk og forholde seg til så også for motorsport grenen Challenge.

NBF- Norges Bilsportforbund er den høyeste nasjonale myndighet for bilsport i Norge.

Registrerte biler må alltid tilfredsstille vegtrafikklovens bestemmelser. Det stilles alltid strenge krav til sikkerhetsutstyr. Alle sider av konkurranseforholdene reguleres etter reglementer utarbeidet av NBF. Reglementene finnes i de forskjellige publikasjoner utgitt av NBF, samt på NBF's hjemmesider.

Spesialreglement

for Challenge 

reglement__noahw3.gif
reglement__noahw3.gif

Prikkbelastninger

NBF -Spesialreglement    for Challenge

NBF - Prikkbelastninger

reglement__noahw3.gif

Fører og Kartleser

NBF - Fører og kartleser