top of page
reglement__noahw3.gif

Fører og kartleser.

§ 557. Fører og kartleser.

a) Besetning:

Besetningen består av fører og kartleser. Arrangøren kan gi tillatelse til å ta med ekstra passasjerer. Ekstrapassasjerer kan ikke følge med i bilen under ferdighetsetapper. Minimumsalder for kartleser/ passasjer er 14 år. Ekstrapassasjerer skal bruke sikkerhetsbelter, ref. § 558 b. Ekstrapassasjerer må løse lisens.

På ferdighetsetappe kan følgende tillates:

Junior i alderen 16-19 år kan være fører på ovennevnte etappe, uten førerkort, men det kreves lisens.
Før deltakelse må trafikalt grunnkurs være fullført, og ledsager må innestå for at fører innehar grunnleggende kjøreferdighet og kjennskap til den aktuelle bil.
Ledsager må ha fylt 25 år, ha gyldig førerrett for bil og ha hatt slik førerrett uavbrutt de siste 5 år før konkurransen. NBF kan kreve å godkjenne ledsagere. Det kreves ledsagerlisens eller annen personlig lisens. Se Generelle bestemmelser, 
Art. 9.5 Ledsagerlisens.


Ledsager er ansvarlig på samme måte som ved øvelseskjøring. Vegtrafikklovens regler for øvelseskjøring legges til grunn. Ledsager må fylle ut en erklæring og bekrefte at fører har grunnleggende kjøreferdigheter. Bilens eier må gi skriftlig tillatelse til benyttelse av bilen. Både fører og ledsager må være norske statsborgere.

b) Klasseinndeling, her vektlegges kartleserens kvalifikasjoner:
Deltakere rangeres i 4 klasser: Klasse Expert, Sport, Touring og Debutant.


Klasse Expert:

Tidligere deltatt i kl. A / Expert og deltakere i kl. B / Sport som har oppnådd poeng nok til opprykk.
Klasse Sport:

Tidligere deltatt i kl. B / Sport og deltakere i kl. C / Touring som har oppnådd poeng nok til opprykk.
Klasse Touring:

Tidligere deltatt i kl. C / Touring og deltakere som har fullført 4 løp eller mer i klasse Debutant.
Debutant:

Nybegynnere og deltakere som har fullført færre enn 4 konkurranser i klasse Debutant.
Opprykkspoeng beregnes i henhold til tabell nedenfor.


20 poeng oppnådd i klasse C / Touring / Debutant kvalifiserer til klasse Sport. Resultatlisten for klasse C / Touring og Debutant slås sammen før beregning av poeng.
20 poeng oppnådd i klasse B / Sport kvalifiserer til klasse Expert.
Deltakere kan fritt melde seg på i en høyere klasse enn det de er kvalifisert til.


Personer, kvalifisert i klasse A / Expert eller B / Touring, som ikke har deltatt i Regularity-løp eller tilsvarende som fører eller kartleser de siste 3 år har rett til å rykke ned en klasse.
Oppklassing skal skje pr. 1.1 hvert år, eller ved frivillig oppklassing forutsatt at NBF godkjenner dette. Oppklassing er lisensinnehavers eget ansvar.

Poeng for kartleser i Challenge gis slik:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ragularity.JPG

c) Bilklasser:

Hver av klassene kan ytterligere deles opp i bilklasser. Det er dog tillatt å slå to eller flere klasser sammen såfremt det er mindre enn 4 deltakere i den respektive bilklassen.

Det vises til FIA, appendix K, punkt 3.2.
Kl. 1. Biler eldre enn 31/12-46. (Kategori A – D i appendix K)
Kl. 2. Biler produsert mellom 1/1-47 og 31/12-61. (Kategori E)
Kl. 3. Biler produsert mellom 1/1-62 og 31/12-65. (Kategori F)
Kl. 4. Biler produsert mellom 1/1-66 og 31/12-71. (Kategori G)
Kl. 5. Biler produsert mellom 1/1-72 og 31/12-76. (Kategori H)
Kl. 6. Biler produsert mellom 1/1-77 og 31/12-81. (Kategori I)
Kl. 7. Biler produsert mellom 1/1-82 og 31/12-90. (Kategori J)
Kl. 8. Biler produsert etter 1/1-91. (Kategori K).

Trimming skal være utført i h.h.t. bilens alder.
Det er fritt opptil arrangøren og opprette spesialklasser (merkeklasser, sportsvogner etc.).
Klassene må være beskrevet i konkurransens tilleggsregler.

bottom of page