top of page
reglement__noahw3.gif

Prikkbelastninger

§ 571. Beregningsgrunnlag.

Åpen tidskontroll:

Manglende kontroll straffes med 300 prikker. For tidlig og for sen ankomst til TK straffes med 10 prikker pr minutt begrenset oppad til 300 prikker.

Startkontroll:

Manglende startkontroll mellom to åpne tidskontroller straffes med 50 prikker. Manglende startkontroll tilknyttet åpen tidskontroll straffes ikke. For tidlig eller for sen start straffes med 30 prikker.

 

Hemmelig tidskontroll på pålitelighetsetapper:

Manglende kontroll straffes med 50 prikker. For tidlig eller sen passering av kontroll straffes med 1 prikk pr sekund, eller 0,1 prikk pr tidels sekund, begrenset oppad til 30 prikker.

Maksimal prikkbelastning på en pålitelighetsetappe er 300 prikker.

 

Passeringskontroll:

Manglende kontroll straffes med 40 prikker. Kontrollene skal være registrert i riktig rekkefølge.

Ferdighetsetapper:

Overskridelse av idealtiden straffes med 0,5 prikker pr sekund. Gjennomføring raskere enn idealtiden straffes ikke.

Kjegleberøring straffes med 2 prikker (4 sekunder). Passering på feil side av kjegle straffes med 4 prikker (8 sekunder). Feil utført prosedyre ved målgang straffes med 10 prikker (20 sekunder).

Maksimal samlet belastning er 30 prikker.

Feil eller ikke utført etappe straffes med 30 prikker.

 

Fartskontroll:

Manglende kontroll og overskridelse av fartsgrense med 1-5 km/t straffes med 50 prikker. Overskridelse med 6-10 km/t straffes med 100 prikker. Overskridelse med mer enn 10 km/t straffes med 150 prikker. Overskridelse over 15 km/t medfører utelukkelse.

Kilde:  NBF -Konkurransereglement for Challengeløp 2017

bottom of page