Her vil du finne offentlige dokumenter  fra NBF -Norges Bilsport Forbund/ferdighetseksjonen som omhandler Challenge Motorsport.

75636160_2520491441320439_79498161365377

Foto: Bjørn Lahus 

Ferdighetseksjonen i NBF 

LØRDAG 

16. November 

2019

Notat fra Challenge - konferansen 

 

Sted: Scandic Hotell  Helsfyr.

 

Antall: 49 interesserte til stede.

FS = Ferdighetseksjonen

 

Stein H. ønsket velkommen og orienterte om NBF og FS og andre relevante saker.

               

Vi minnes Thorbjørn Bye og Tove Hansen med 1 min, stillhet.

 

Innspill og erfaringer fra løp i 2019 v/ Oddvar

Kommenterte og orienterte litt om løpene som ble arrangert i 2019.

Deltagerantallet i «Cup-løpene» varierte fra 4 (Rally Sokndal) til 33 deltagere (Vinter Challenge).

I år ble det arrangert 8 løp, hvorav 2 løp med Challenge klasse i rally.

1 treningsløp med 19 deltagere og kurs på Hadeland med 40 deltagere, i regi av Monty Karlan. Vellykket opplegg med planer om nytt kurs rett over nyttår. Da med fokus på «klokkekjøring». 

Oppfordring til arrangører å sjekke påmeldinger og oppdatere startlister med korrekte navn, klubber og ikke minst, bil og modell. Viktig at dette er på plass, slik at bil «havner i rett klasse» på F-etapper.

Arrangører må også være påpasselig ved oppsetting av kontrollskilt. Synlig plassering og husk: 2 skilt ved bemannet passering og «Kontroll 100 m»

Det kan med fordel være en fra arrangøren som hjelper Resultatservice med kontroll av resultatliste, passeringer, tider etc. Viktig at utregner får sitte i fred !!!

Konklusjonen ble at løpene i 2019, som var av ulik vanskelighetsgrad, var OK. Positivt med Challengeklasse i Grimstad og de få som deltok i Rally Sokndal mente dette var ett perfekt løp for Challengeklasse. Utfordringer nok med 50 km/t.

 

Hva var bra og hva kan gjøres bedre til neste år.

Debutantklasse, vil gjerne få utdelt kart og kjøreordre i god tid. Helst sammen med en gjennomgang med arrangøren 1 – 1,5 time før start.

Vei standard, det er ønske om at veiene holder en viss standard. Ikke «dårligere» veier en de som ble benyttet i år.

O-etapper. Kan gjerne være lange (2-6 mil ?), men det kan med fordel opprettes kontroller underveis, etter f.eks. 15 km. Problemet med lange etapper er at det kan bli «køkjøring», deltagere blir tatt igjen. For å unngå dette er det lurt med åpen TK underveis, da blir det min. 1 minutt mellom hver deltager igjen.

Fortsatt tulipanpiler på O-etapper for Touring/ Debutant.

Arrangøren kan med fordel lage «fasit» med markering av PK’er på O-etapper.

Fasiten deles ut ved mål, vil unngå mange spørsmål om plassering av PK’er etc.

Merknad fra Rally Grimstad: Ønske om at Challengedeltagere deltar på premieseremoni i sentrum (på kvelden), dersom det blir innbudt til Challenge-klasse i 2020.

Ønske om flere kveldsløp. Nå blir det 4-5 kveldsløp (treningsløp) på Sørlandet i 2020. Da får vi erfaring derfra. Er det arrangører som har ønske/ kapasitet til å lage kveldsløp (trening), så er det sikket velkomment.

Spørsmål om å kjøre P-etappe, uten tulipanpiler, kun kartlesing (for klasse Expert/ Sport).

I reglementet er det beskrevet at tulipanpiler skal benyttes. Informeres det, om at en arrangør ønsker å «teste ut» P-etappe, kombinert med kartlesing, i innbydelsen til løpet, bør det være OK. Kan søke FS for at dette skal bli «korrekt».

Resultater v/ Even og Erik.

I løpet av 2019 har det vært noe «strul» med resultater og tidspunkter ved utsendelser etc. En situasjon vi ikke ønsker neste år. Inviterte Even og Erik, som fortalte om opplegget og hvordan GPS-tidtaking fungerer.

Både arrangører og deltagere fikk tips om enkle grep, om hvordan man kan unngå å lage problemer for tidtakingen.

Viktig at arrangører logger løpet fortløpende og minimum i «hele etapper». Gjør kontrollen lettere for utregnerne.

Noe av problemene i år har vært i forbindelse med F-etapper.

Ved start, sørg for at kun 1 bil er ved start. Neste deltager stanses 20 m «bak. Avstand mellom start og mål bør være 30-40 m. Ved «transport» til start, dersom etappen skal kjøres en gang til fortløpende: Beskriv, tegn eller skilt denne slik at deltagerne ikke «fanges av Start/ Mål-sirkel».

Vær nøyaktig ved logging, gjelder alle punkter. Stå rolig i min. 10 sek. ved punktet og noter klokkeslett i timer, minutter og sekunder.

Har arrangøren et område, hvor kriteriene ovenfor, ikke kan oppfylles. Dropp F-etappen eller finn ett annet område !

Diskusjon om nøyaktighet på GPS og tidtaking. Landet vel på at det er OK som det er………

Dersom arrangører (og deltagere) følger rådene vi fikk og har forstått bruken av systemet, har vi stor tro på at det blir enklere og bedre, for oss alle, i 2020.

 

Nytenkning, når det gjelder type løp, tidspunkt for løp og PR.

 

Challenge-brosjyre, utarbeidet av Grøttum oppdateres, og publiseres på hjemmesiden for Challenge. På NBF`s hjemmeside (bilsport.no) bør det legges ut en link til hjemmesiden.

Viktig å informere om at nyere biler kan benyttes og at det finnes ulike «apper» til mobiltelefon og GPS’er som kan være til hjelp ved avstandsmålingen.

Det er opprettet Facebook- sider, som fungerer bra, og det er egen side, «Challengenorge», som har informasjon om det aller meste innen Challenge/ Regularity.

Ta en titt:             

https://www.challengenorge.no/

https://www.facebook.com/groups/190780708050475/

https://www.facebook.com/groups/1718550255127214/

KNA Halden hadde stand på Oslo Motorshow, som var vellykket, som vanlig. Nye kontakter er opprettet og det var stor interesse for sporten vår.

Det er påpekt at markedsføring er viktig, og det viser seg i praksis med antall deltagere på kurset på Hadeland. 40 deltagere er imponerende. Med riktig fokus og «hardt arbeid», må det kunne gå an for andre klubber også.

Om man ikke har like omfattende opplegg som på Hadeland, er det sikkert andre opplegg som kan fungere, også for mindre grupper. Det er opp til hver og enkelt klubb (eller sammen), å legge planer for å få med nye deltagere.

Det ble også påpekt at det er svært viktig med oppfølging, etter kurs eller løp. Har man fått med noen nye deltagere eller interesserte, følg opp og vær aktiv. Ikke la de «seile sin egen sjø», da er det stor fare for at de mister lysten videre.

 

Forslag til regelendringer/ justeringer for 2020.

 

Det ble informert om forslag til endringer i reglementet og tips til arrangører for 2019.

  • Tidtaking på F-etapper. Manuell eller GPS.

  • Publisering av resultater.

  • Tidsberegning i timer, minutter og sekunder. Kutte ut 10-deler.

  • Gjelder PK’er: Belastning for manglende noteringer på kontrollkort. 

  • Kontroll av lysbruk

  • Kontroll og straff dersom deltager bruke lang til «inne i» kontrollsonen. Kan være f.eks. dekkskift eller reparasjon. Ikke tillatt i «TK-sone»

  • Joker, stryke dårligste HTK.

  • Bilens utrustning.

  • Beviselig feil til skal rettes.

FS vurderer innkomne forslag og de mange innspillene på de ulike forslagene som det ble informert om.

 

Løp og cuper i 2020.

 

NTM Trailer og Tipp blir sponsor for Challenge-cupen, også i 2020.

Vi er svært takknemlige for støtten og applauderer. Viktig for interessen.

Det ble også referert et innspill/ kommenter fra vår sponsor, som vi skal ta på alvor.

Det gikk på holdninger og at vi må fokusere på å ha det gøy. I stedet for å fremstå som

«grinete gamle gubber», må vi fokusere på gleden og samholdet vårt. Være forbilder

og hjelpe nye deltagere inn i sporten.

 

 

 

Diskuterte regler for cupen og poengfordeling. Enighet om at reglene er som i år, med full poengpott,

selv med få deltagere. Kan gjelde når det kjøres Challengeklasse i rally.

Når det gjelder «nye» løp i cupen er frist for info også som i 2019.

 

Orientering om norske løp i 2020 og det er store muligheter for at det blir innbudt til

Challenge-klasse i flere rally.

Håper det blir 8-10 løp i Norge i 2020 og flere treningsløp.

 

Bernt E. orienterte litt om løp i Sverige og var takknemlig for de norske som tok turen

over grensen. Ville gjerne ha flere svenske lag for å kjøre i Norge og snakker varmt

om våre løp.

 

NEZ-mesterskap i Regularity-rally vil også bli kjørt i 2020. Nytt i år er en runde i

Latvia. Håper på flere norske lag deltar i NEZ-rundene. Hyggelige og sosiale løp og

norske lag hevder seg godt i andre land.

 

Ellers er det påmeldt 20 norske lag i Monte Carlo Historiqe 2020. Håper på at det er flere norske lag som vil delta i løp utenfor landets grenser i 2020.

                                              

Premieutdeling

Stein Hardeng går ut av FS til nyttår. På vegne av NBF overrakte Jan Egil Jenssen en gave, med takk for god innsats gjennom 27 år. Vi slutter oss til takken og gratulerer med gaven, som var vel fortjent !! 

 

Det ble delt ut premier fra 5 løp i tillegg til NTM Challenge Cup 2019. Mange hadde «fanget fullt» av premier, på veien hjem.

 

Tusen takk til alle deltagerne for en trivelig ettermiddag og Gratulerer til

alle premievinnerne !!!

 

17. 11. 2019 Oddvar Moland

.

ki.PNG