top of page

Om bil og deltager

Hvordan starter man med deltagelse i Regularity

Regularity i Norge stiller ingen krav til alder på bil, men det er et faktum at de fleste stiller med gamle og godt vedlikeholdte biler som til dels er forberedt for Regularity. Det er også et poeng at en del utenlandske arrangører har krav til alder på bil; Rallye Monte-Carlo Historique som kanskje er det mest kjente løpet vil i 2008 flytte aldersbegrensning fra biler produsert før 1977 til biler produsert før 1980, i tillegg har disse en liste over bilmerker/modeller som de aksepterer men dette er ikke vanlig for alle utenlandske løp.

Hva er så kravet til bilen?
1. 
Bilen skal være i normalt god stand og godkjent (inneha godkjent EU-Kontroll)

I Regularity-løp kan biler som er i god drifts- og sikkerhetsmessig stand delta.
Biler som deltar i Regularity-løp, må være ordinært registrerte og oppfylle Vegtrafikklovens forskrifter
(Jfr. § 561)

Før alle løp vil arrangøren gå gjennom bilen og sjekke at bremser, lys, belter, horn etc fungerer som det skal, en såkalt teknisk kontroll utført av en godkjent teknisk kontrollant 

Man må ha førstehjelpsutstyr, varsel trekant og gul refleks vest med seg i bilen,

2. Deltakere i Regularity-løp skal anvende felger og dekk etter bestemmelsene i Vegtrafikklovgivningen.
Klokker, elektronisk tidstabell, speedpilot, GPS og øvrig elektronisk utstyr er fritt.

Installerte en kalibrerbar trippteller på kartlesers side, med hjelp av Norsk Speedometerservice 

Kan jo være en fin ting og gjøre.

3.Sikkerhetsbelter er påbudt på så vel førers som kartlesers plass.

Godkjent hjelm er påkrevd for åpne biler(Cabriolet) under såkalt ferdighetsprøve,

Hjelmbruk er dette ikke påkrevet  for i lukkede biler.

4.Av nødvendig utstyr for øvrig vil man trenge en eller flere stoppeklokker (digital utgave er godkjent, Kan eks. kjøpes hos Claes Ohlsson.

Man trenger også  tidtabeller, kan kjøpes hos eks KNA Oslo, alternativt finnes det varianter laget i Excel. Et eksemplar av denne finner du under lisenser  her på siden 

Et kartbrett er nødvendig, her kan man bruke en hvilken som helst plate i egnet størrelse. I praksis kommer en kjøreorde som en A4 hefte (noen ganger dobbeltsidig), i tillegg til dette må man på kartbrettet ha plass til tidtabell eks KNA sin er A5 format.

Noen dokumentklyper som kan feste papir til kartbrettet kan være hensiktsmessig, penner i forskjellig farge vil være nyttig.

Gå til innkjøp av: Førstehjelpsutstyr, Gul refleks vest, og varseltrekant som alltid er med i og på løp.


Krav til deltaker?

Besetningen består av fører og kartleser. Arrangøren kan gi tillatelse til å ta med ekstra passasjerer. Ekstrapassasjerer kan ikke følge med i bilen under ferdighetsetapper. Minimumsalder for kartleser/ passasjer er 14 år. Ekstrapassasjerer skal bruke sikkerhetsbelter, ref. § 558 b. Ekstrapassasjerer må løse lisens.
Før løpet bør man skaffe seg en ide om hva man vil møte av utfordringer slik at man er i stand til å fullføre løpet. Man må ordne med lisens, men for norske løp kan man kjøpe engangslisens før start for ca 100 kr, dette er uproblematisk. Selvfølgelig må sjåfør ha sertifikat. Kartleser kan ikke være yngre enn 14 år. Begge må ha lisens.

Alternativt kan man kjøpe helårslisens fra Norges Bilsportforbund for sjåfør og for kartleser, internasjonale lisenser kan også kjøpes hos NBF.

Skal man kjøre løp som avikles når det er mørkt ute vil man i praksis måtte ha kartleserlampe (hodelykt er et meget godt alternativ), de fleste biler har ekstralys fordi det er viktig med god sikt. Alle løp jeg har kjørt har hatt mye svingete småveier på grus uten gatelys, ekstralys gjør denne opplevelsen større i mørket.
I praksis har mange utstyrt bilen med flere tripptellere, én kan være koblet til speedometerwire mens tripp nr. 2 tar signaler fra egen giver på f.eks mellomaksel eller hjul, dette for å ha backup dersom noe skulle ryke. For nybegynnere holder det lenge med 1 tripp. Kompass er nyttig når man navigerer etter kart eller når det er mørkt og man ikke er kjent. De fleste har med en stor lupe, gjerne med innbygd lys, som benyttes til å tolke kart.
Kjøreordre blir gjerne delt ut 2 timer før løpet slik at man får forberedt seg på hvor man skal kjøre. Denne består av kart, evt beskrivelse og tulipanpiler med km angivelser. I klassen for nybegynner (C-klassen) vil normalt alle kryss man skal passere være angitt med tulipanpiler, disse er en visuell angivelse av hvordan skal kjøre gjennom krysset. I andre klasser er nødvendigvis ikke alle kryss angitt med tulipanpiler og man må derfor kombinere med bruk av kart. Tulipanpiler har km angivelse, med 2 desimaler, så man får avstemt med trippen at man kjører rett. Har man ikke tulipanpil for et kryss, et veidele e.l. må man forholde seg til kartet alene og man får ikke alltid like god bekreftelse på at man kjører riktig løype.
Fig 1: Eks på tulipan pil der man kommer inn i rundkjøring og skal ta første til høyre ut av rundkjøringen Fig 2: Eks på tulipan pil hvor man skal passerer over bro, dernest avkjøring til høyreTripptelleren benyttes til å holde snittfart i de deler av løpet der dette er et krav, og som hjelpemiddel for navigeringen

tulipan2.JPG
tulipan1.JPG
bottom of page