top of page

Challenge for Dummies - Beregningsgrunnlag.

§ 571. Beregningsgrunnlag.

Åpen tidskontroll:

Manglende kontroll straffes med 300 sekunder. For tidlig og for sen ankomst til TK straffes med 10 sekunder pr minutt begrenset oppad til 300 sekunder.

Startkontroll:
Manglende startkontroll mellom to åpne tidskontroller straffes med 50 sekunder. Manglende startkontroll tilknyttet åpen tidskontroll straffes ikke. For  sen start, fra åpen TK, straffes med 30 sekunder.

Hemmelig tidskontroll på pålitelighetsetapper:
Manglende kontroll straffes med 50 sekunder. For tidlig eller sen passering av kontroll straffes med tiden deltageren avviker fra idealtid i tiendels sekunder begrenset oppad til 30 sekunder.
Dersom mål på en pålitelighetsetappe er starten på en orienteringsetappe skal det ikke være hemmelig tidskontroll de siste 200 meterne av etappen.
Maksimalt tidstillegg på en pålitelighetsetappe er 300 sekunder.

Passeringskontroll:
Manglende notering av kontrollen i tidkortet straffes med 30 sekunder. Kontrollene skal være registrert i riktig rekkefølge.
På orienteringsetapper, der arrangøren har markert med en prikk på kartet ved siden av veien, kan kontrollskiltet plasseres parallelt med kjøreretningen.

Ferdighetsetapper:
Overskridelse av idealtiden (som er grunnlaget for tilleggstiden) straffes med 0,5 sekunder pr. sekund. Gjennomføring raskere enn idealtiden straffes ikke. Kjegleberøring straffes med 4 sekunder. Passering på feil side av kjegle straffes med 8 sekunder. Feil utført prosedyre ved målgang straffes med 10 sekunder. Maksimal samlet belastning for feilkjøring er 30 sekunder. Feil eller ikke utført etappe straffes med 2 ganger idealtiden på etappen.

Fartskontroll:
Manglende kontroll straffes med 30 sekunder. Overskridelse av fartsgrense med 1-5 km/t straffes ikke. Overskridelse med 6-10 km/t straffes med 50 sekunder. Overskridelse med 10-20 km/t straffes med 100 sekunder. Overskridelse over 20 km/t medfører diskvalifikasjon.

bottom of page