top of page

Challenge for Dummies - Prikkbelastninger

§ 571. Beregningsgrunnlag.

Åpen tidskontroll:

Manglende kontroll straffes med 300 prikker. For tidlig og for sen ankomst til TK straffes med 10 prikker pr minutt begrenset oppad til 300 prikker.

Startkontroll:
Manglende startkontroll mellom to åpne tidskontroller straffes med 50 prikker. Manglende startkontroll tilknyttet åpen tidskontroll straffes ikke. For  sen start, fra åpen TK, straffes med 30 prikker.

Hemmelig tidskontroll på pålitelighetsetapper:
Manglende kontroll straffes med 50 prikker. For tidlig eller sen passering av kontroll straffes med 1 prikk pr sekund, eller 0,1 prikk pr tidels sekund, begrenset oppad til 30 prikker.
Maksimal prikkbelastning på en pålitelighetsetappe er 300 prikker.

Passeringskontroll:
Manglende notering av kontrollen i tidkortet straffes med 30 prikker. Kontrollene skal være registrert i riktig rekkefølge.
På orienteringsetapper, der arrangøren har markert med en prikk på kartet ved siden av veien, kan kontrollskiltet plasseres parallelt med kjøreretningen.

Ferdighetsetapper:
Overskridelse av idealtiden straffes med 0,5 prikker pr sekund. Gjennomføring raskere enn idealtiden straffes ikke. Kjegleberøring straffes med 2 prikker (4 sekunder). Passering på feil side av kjegle straffes med 4 prikker (8 sekunder). Feil utført prosedyre ved målgang straffes med 5 prikker (10 sekunder). Maksimal samlet belastning er 30 prikker. Feil eller ikke utført etappe straffes med 30 prikker.

Fartskontroll:
Manglende kontroll straffes med 30 prikker. Overskridelse av fartsgrense med 1-5 km/t straffes ikke. Overskridelse med 6-10 km/t straffes med 50 prikker. Overskridelse med 10-20 km/t straffes med 100 prikker. Overskridelse over 20 km/t medfører diskvalifikasjon
.

bottom of page