Copyright by Challenge Norway 2018

  • White Facebook Icon
Challenge for Dummies - Tidkort

Tidkort blir utdelt med kjøreordren og benyttes til å registrere:

  • Start tidspunkt for hver etappe

  • Slutt tidspunkt for hver etappe

  • Passeringskontroller

Postmannskapet på de hemmelige tidkontrollene noterer ditt passeringstidspunkts som sendes inn til sekretæriatet, dette ses i forhold til starttidspunktet på P-etappene for den enkelte bil som grunnlag for å beregne endelig resultater for løpet. For O-etapper vil det være grunnlag for å se om du kommer for sent inn til etappens slutt, mest sannsynlig fordi du kjørte feil :-)

Tidkortet fraktes i bilen under hele løpet og leveres på slutten av løpet, alternativt underveis i løpet om flere tidkort er i bruk.

Tidene fylles ikke inn selv, dette gjøres av postmannskap på etappens start eller slut
t

 

Passeringskontroller noteres på tidkortets side 2 i den rekkefølgen man passerer dem underveis i løpet. Vær også klar over at det finnes såkalt stemplingskontroll, da må man kanskje ut av bilen og stemple i første ledige rute med et stempel som utplasssert på etappen, stempelpute må derfor være fast rekvisita i bilen. Passeringskontroller i form av bokstavskilt noteres fortløpende med penn. Man vil oppleve at postmannskap på etappens start eller slutt ofte signerer i første ledige rute, dette for å hindre at man manipulerer kortet, derfor viktig at det noteres direkte i kortet mens man kjører!

Dette kortet er det sjåføren som bør ha ansvaret for, men rutinene er nok forskjellige fra bil til bil.

Finn ut når tidkortet bør levers her