top of page

noen eksempler på tulipanpiler slik man kan oppleve dem i kjøreordren.

I et  Spiralchallenge løp ble det ved hjelp av skisser loset nærmest gjennom hagen til et privathust, de hadde en elegant liten privat rundkjøring forann inngangsdøren som vi faktisk skulle ta med oss

 

Man kan jo gjette om det var plassert ut en passeringskontroll (PK) bak prydbuskene i den private oppkjørslen?

Skjermbilde.JPG

Kryss jernbanen til høyre i T-kryss. Tripp punkt i T-kryss

T9.jpg

Fortsett rett frem, tripp punkt er ved markering

T8.jpg

Typisk brukt ved start etappe (TK). Tripp nullstilles isåfall ved 40km/t skilt

T7.jpg

Inn i veidele, hold til høyre. Tripp punkt når man kommer inn i veidele

T6.jpg

Kommer til to veideler, rett frem i første og til venstre i neste. Avstand mellom veideler kan være typisk 5-30 meter. Tripppunkt kan være ved første veidele (les kjøreorden nøye)

T10.jpg

Ta til høyre NB! Ikke kort svingen med veistubb integnet med stiplet linje

T5.jpg

Forbi hus og sving av til høyre

T4.jpg

Inn i rundkjøring, tredje vei ut.

T3.jpg

Under bro så sving høyre. Tripp når man svinger av til høyre om ikke annet angitt

T1.jpg

Ta til høyre når du kommer inn i T-kryss. Tripp punkt når man kjører inn i krysset

T12.jpg

Samme som over med skiltgjenngivelse

T2.jpg

Ta til høyre når du kommer inn i lysregulert T-kryss

Felles for tuilpanpilene er at det er angitt hvor langt man har kjørt fra start på etappen (TK) slik kan en bekrefte mot trippteller at man faktisk svinger på rett sted. På samme tulipanpil vil det også være angitt hvor langt det er til neste tulipanpil, og ofte gjenstående avstand til slutt etappe (TK)

Noen ganger kan kjøreordren supleres med skisser, disse inneholder tripp angivelser som er førende for hvordan man skal kjøre et avgrenset parti med småveier, ofte litt frem og tilbake og noen ganger samme vei 2 eller 3 ganger:

S1.jpg
bottom of page