top of page
Challenge for Dummies - Trippteller

§ 569. Tidsberegning.

Tidsberegningen skjer i timer, minutter og sekunder. På pålitelighets- og ferdighetsetapper kan større nøyaktighet benyttes.

§ 570. Tidtaking.

Tidtaking er GPS-basert. Deltakerne kjører med GPS-loggere som logger posisjon og tid hvert sekund. Registrering av kontroll-tider og -passeringer baseres på GPS-loggen. Manglende GPS-registrering i et kontrollpunkt medfører mistet kontroll. Dette gjelder også passerings- og stoppkontroller. Arrangøren kan benytte manuelt registrerte tider dersom spesielle forhold tilsier det. Deltakerne er selv ansvarlig for at eget kjøreur er tilstrekkelig nøyaktig. Dersom arrangøren benytter et annet tidtakingssystem, skal dette beskrives i konkurransens tilleggsregler. Bevislig feil tid, notert eller utregnet av arrangøren, skal rettes.

 

Arrangøren kan benytte manuelt registrerte tider dersom spesielle forhold tilsier det. Deltakerne er selv ansvarlig for at eget kjøreur er tilstrekkelig nøyaktig. Dersom arrangøren benytter et annet tidtakingssystem, skal dette beskrives i konkurransens tilleggsregler. Bevislig feil tid, notert eller utregnet av arrangøren, skal rettes.

halda.JPG

Arrangøren kan benytte manuelt registrerte tider dersom spesielle forhold tilsier det. Deltakerne er selv ansvarlig for at eget kjøreur er tilstrekkelig nøyaktig. Dersom arrangøren benytter et annet tidtakingssystem, skal dette beskrives i konkurransens tilleggsregler. Bevislig feil tid, notert eller utregnet av arrangøren, skal rettes.

 

Tripptellere:

I alle nye / eldre biler finner du trippteller i forbindelse med speedometeret.

Dette teller vanligvis 100m kjørte distanser.

Dette kan du bruke dersom du vil prøve deg på og følge med i kjøreboka og kun finne frem!

 

En annen og mer nøyaktig løsning kan være de muligheter en nyere mobiltelefon kan gi på slik avstandsmåling via GPS.

Dette er en rimelig løsning, men trenger god konsentrasjon og syn fra kartleser.

Uansett må tripptelleren ha en nøyaktighet på 10m!

Neste skritt er å montere en ekstra tripp-instrument i bilen.

 

I dagens Norge er BRANTZ tripper de vanligste, som mange etter hvert har installert.

Dette er en elektronisk tripp med pulsgiver fra framhjul / speedometerwire, og leveres i flere utgaver.Men det finnes også merker som  Halda, VH Trip, Belmog eller Terratripp.

Resultatene:

Resultatene utarbeides på bakgrunn av hvor mange prikker du opparbeider deg i løpet,

1 prikk = 1 sekund.

På pålitelighetsetappene får du prikker for å være for sein/rask, på orientering får du prikker for å kjøre feil og på ferdighetsetappene får du prikker for å overskride idealtiden som er satt på etappen, passere kjegler feil -eller utføre stopp på feilmåte.

Så man ser at det er viktig og prøve og klokke rett og riktig tid.

 

Vært å tenke på:

Det finnes tripper med 1m nøyaktighet, disse er elektroniske.

Det finnes også GPS tripptellere på markedet, som har gjennomsnittlig god nøyaktighet, og krever ingen fast montering i bilen (muligens behov for strøm)

 

En ulempe er at en trippteller ikke kan reverseres når man kjører feil og snur for å kjøre tilbake til løypa igjen, det hjelper heller ikke å rygge for den teller uansett oppover.

 

Husk også at dersom du må korte ned svingene for å holde snittfarten oppe så får du for lite på trippen, selv om du kjører på rett tid etter tidabellen så vil du ikke være på rett sted til rett tid.

Feil kalibrert tripp gir samme effekt, spesielt på lengre regularities vil dette være utslagsgivende.

 

Arrangørene har trippavstander der man kan kalibrere trippen før løpet,dette kan vare lurt og benytte.

Man kan også kalibrer dagen i forkant, det er nok med andre uforutsette ting som kan skje før start

 

Historiske:

Dersom du ønsker å være veldig nostalgisk, finnes det en god del «HALDA « tripp og twinmastere» til salgs på markedet , disse er jo de gamle gode sliterne , som alle gamle kara brukte og som sjelden sviktet i bruk. (Monteres på speedometeret med T-stykke og kort wire-forbindelse som må passe i lengde og kopling.

Det beste av alt:

Det er også lov til å spørre om råd fra andre team, de som har drevet noen år  om råd på dette, og det koster ingen ting!

 Det finnes eksempler på løsninger i de fleste biler på start, så det er lov til å «snuse litt»!

bottom of page