Challenge for Dummies - Trippteller

§ 569. Tidsberegning.

Tidsberegningen skjer i timer, minutter og sekunder. På pålitelighets- og ferdighetsetapper kan større nøyaktighet benyttes.

§ 570. Tidtaking.

Tidtaking er GPS-basert.

Deltakerne kjører med GPS-loggere som logger posisjon og tid hvert sekund.

Registrering av kontroll-tider og -passeringer baseres på GPS-loggen. Manglende GPS-registrering i et kontrollpunkt medfører mistet kontroll. Dette gjelder også passerings- og stoppkontroller.

 

Arrangøren kan benytte manuelt registrerte tider dersom spesielle forhold tilsier det. Deltakerne er selv ansvarlig for at eget kjøreur er tilstrekkelig nøyaktig. Dersom arrangøren benytter et annet tidtakingssystem, skal dette beskrives i konkurransens tilleggsregler. Bevislig feil tid, notert eller utregnet av arrangøren, skal rettes.

Kort; Til første løpet der vi kjørte en Morgan 4/4 1998 model var utfordringen at vi ikke hadde god gammel mekanisk speedometerkabel, det vi hadde nok av var dårlig tid! Jeg fikk først tak i en gammel Halda som er den trippen det virker som de fleste erfarne norske benytter, men denne kunne jeg ikke bruke da den krever mekanisk overføring via typisk speedometerwire. Løsningen ble en Brantz retrotripp 2, dvs en tripp med 2 telleverk i samme tripp og som kan lese pulsene som går til speedometer med digital pulsoverføring. Brantz'en ble installer av Norsk Speedometerservice, vi fikk akkurat tid til å kalibrere og bli kjent med denne før vårt første løp. Brantzen ble flyttet over i Bobla når denne ble kjøpt inn, her er det makanisk overføring fra venstre forhjul til speedometeret så vi måtte koble på en digital føler på speedometerkabelen som overførte pulser slik Brantzen vil ha dem, det ble også montert en spenningsregulator da Brantzen visstnok er følsom for dette. Vi kjørte endel løp med denne trippen, det som er fint med den er at den kan kalibreres ved å stille på noen tall under trippen, dvs vi har et kalibreringstall for bobla og et annet for Morgan, evt også for vinterhjul og sommerhjul

Ulempen er at den bråker da den tikker for hver 10m, dette blir noe i overkant :-( Det hadde vært fin funksjonalitet om tikkelyden hadde vært for hver 100m og at man i tillegg kunne skrudd tikkelyden av og på etter behov.

En annen ulempe er at den ikke kan reverseres når man kjører feil og snur for å kjøre tilbake til løypa igjen, det hjelper heller ikke å rygge for den teller uansett oppover. Det eneste man får til med denne trippen er å nulle tellerverkene uavhengige av hverandre ved å trykk inn knappen rett under hvert tellerverk. Det er heller ikke mulig å la ett tellerverk stå mens det andre går. Det går heller ikke å stille inn tellerverkene på en ønsket km stand. Man kan skru av begge tellerverk ved å slå av trippen, er trippen på vil alltid lyset stå på (ikke separat bryter)

Etter en dårlig erfaring i Midnattssolrallyet der trippen faktisk stoppet å telle i noen få sekunder var begeret fullt (vi lå helt oppe i teten på det tidspunktet) ny tripp måtte på plass! Store diskusjoner med de andre norske deltakerne ble resultatet, de fleste kjørte med en eller flere enkle eller doble Halda'er eller Terratripp.
Brukte Haldatripperer med ett tellerverk virker enkelt å få tak på men de koster, verre er det med de med 2 tellerverk. Fra hva jeg har erfart skal det litt til å kalibrere Haldaen da man må skifte tannhjul etc, har man ikke et bredt utvalg vil man kanskje ikke få den eksakt og må korrigere ved å f.eks å kjøre på tidtabell 1 km over eller under den snittfarten man egentlig skal holde. Det går heller ikke an å stille den til en ønsket km stand.

Ble derfor tipset av en av de gamle ringrevene om å se til Danmark og en tripp de kaller Hemo, Det viste seg at han hadde en liggende hjemme så vi arrangerte et besøk vel tilbake i Norge, dernest ble Hemo tripper bestilt fra Sune i Danmark og én står nå ferdig montert i Bobla. Vi har kun kjørt ett løp med denne trippen, men jeg er allerede fasinert. Siden vi ikke har lang fartstid og er totalt dedikert normale tellerverk så er overgangen til Hemotrippen med sin viserangivelse en lite komplisert affære. Min påstand er at Hemo trippen er bedre en Halda, har man 20 år med Halda ser jeg at det kan være tyngre å konvertere. Er man nybegynner hadde jeg ikke vært i tvil :-)

Hemo trippen har endel klare fordeler som jeg i sum ikke har funnet på andre tripper:

 • Pris (ca 2000 kr) inklusive kabler for tikobling

 • 100% mekanisk

 • Null plastic

 • Godkjent av alle arrangører

 • Teller fremover, nullposisjon eller reverseres

 • Trinnløs kalibreringsskrue

 • God belysning

 • Plages ikke med for små tall på tellerverk

 • Får en god visuell følelse med farten da viserne beveger seg som på en klokke, nyttig når man nærmer seg avkjøring etc

 • Bakgrunnsbelysning på skive, evt også enkelt å legge denne opp på egen bryter

 • Kan stilles til ønsket km stand når man står stille

 • NB! og kan stilles mens den går!! Er det andre som kan det? Tror ikke det


Ulempen er at man i Monte-Carlo kun kan kjøre med en tripp, man har derfor i prinsippet kun ett "tellerverk". Men slik jeg vurderer det oppveier Hemo sine fordeler dette big time. Det er garantert Brantz'en med dobbelt tellerverk som ryker ut av bilen (selv om den hadde sluttet og hoste)

En kurositet er at Hemo trippen viser opp til 30 km på en full runde med lilleviseren, man må derfor huske at man har kjørt 45 km og ikke 15 km på lange etapper.

Bobla sin speedometerwire blir drevet av venstre forhjul, dvs kablen går inn i spindlen på innsiden av hjulet og termineres i et firkantaktig hull i "fettkoppen" som skuler mutter for feste av bremseskiver, hjulagre etc. Det er ikke noe problem å koble 3 Hemo tripper på samme kabel hvis man ønsker det, men som forberedelse til Monte-Carlo har jeg fått tak i en ny høyrespindel som vi freser ut et tilsvarende hull og kobler en "reserve" speedometerwire på denne. I løp der vi kan ha flere tripper vil i prinsippet hvert hjul driver hver sin Hemo tripp, for Monte-Carlo løpet er det vår backupkabel. Tar også med en backuptripp som er finkalibrert for piggdekkene som vi kansje bytter til når vi nærmer oss Alpene - Slipper da å bruke for mye tid på kalibrering, tipper vi har dårlig tid og er slitne på det tidspunktet.

Trippen bør kobles mot forhjul og ikke bakhjul da disse spinner på glatt føre og gir avvik, samme problem har man dersom man kobler trippen på f.eks mellomaksel.

Husk også at dersom du må korte ned svingene for å holde snittfarten oppe så får du for lite på trippen, selv om du kjører på rett tid etter tidabellen så vil du ikke være på rett sted til rett tid. Feil kalibrert tripp gir samme effekt, spesielt på lengre regularities vil dette være utslagsgivende. Arrangørene har trippavstander der man kan kalibrere trippen før løpet, dette gjør jeg skjelden før start. Jeg kalibrer alltid dagen i forkant, eller før, det er nok med andre uforutsette ting som kan skje før start så den sjansen tar jeg ikke.

Kalibrering av tripp gjør jeg enten langs engervannet i Sandvika, eller fra Skøyen og utover E18 retning Ikea, dessverre er jeg ikke helt sikker på eksakt hvor man starter trippen på Skøyen. Kalibreringsstrekningene blir gjerne forklart når man får tilsendt materialet før løpet. Alternativt kan f.eks Norsk Speedometerservice kalibrere bilen på såkalt "rullende landevei" i sine lokaler

Tripp tellere  du kan sjekke på nettet:

Brantz
Halda
- VH Trip
Belmog
Terratripp

. . . og det er sikkert flere og få på markedet.

Copyright by Challenge Norway 2018

 • White Facebook Icon