top of page

Challenge for Dummies - Tidtabell

Vi skal forsøke og ta dere igjennom bruken av Tidstabell.
 vi har benyttet tidstabell som ligger inne på våre nettsider.

1. prøv og  legge inn hastighet som 45,5 km/t

2. Fjerner visning av minutter da vi kun "bryr oss" om sekundene

3. Ønsker en layout der man leser nedover til venstre i tabellen slik at denne kan ligge til venstre for og delvis under kjøreordren på kartbordet, da tar den lite plass

4. Har mulighet for å variere på fontstørrelser etc for lesbarhet

Som dere vil se av Challenge for Dummies - Intro benytter vi tidtabellen under regularity delen av en pålitlighetsetappe.

Det er allerede mye å forholde seg til for kartleser så for å minimere belastningen sitter sjåfør med stoppeklokken, som jeg har montert oppå dashbordet i foran rattet så jeg slipper å flytte blikket for mye når jeg kjører.

Ved start regularity nullstiller vi en trippteller (dvs et av to telleværk på samme tripp, bruker Brantz med 2 tellerværk), og vi nullstiller stoppeklokken. På starttidspunkt for regularity startes stoppeklokken og når vi begynner å kjøre starter trippen å telle.

Kartleser leser opp tiden vi skal benytte på de første 100 meterene fra tabellen og indikerer så når vi har kjørt 100m (trippen viser 0,10). Dernest leser han sekunder vi skal benytte på 200m og indikerer når dette inntreffer, slik fortsetter vi for hver 100 meter, ofte får vi ikke dette til for hver 100m da kartleser også må lese kart.
Jeg sjekker av med klokken og melder tilbake om vi ligger 1, 2, 3 sekunder bak eller forann tabellen. På denne måten får vi begge en følelse for hvordan vo har gjort det når regularitien er fullført.

En annen ting det kan være litt vrient å fange opp som nybegynner er om trippen ikke viser riktig (stemmer ikke med angivelse på en tulipan i kjøreordren). Selv om trippen i utgangspunktet er rikitg kalibrert, kan det oppstå avvik fordi du ligger etter på stoppklokken og må kjøre inn tid. På trange grusveier skaper dette fort problemer fordi man i praksis begynner å korte inn svingene, eller kjøre såkalt "rallyspor", trippen vil da fort kunne vise f.eks 10 meter for lite ved neste tulipan.

Viser trippen for lite har du kjørt for fort i forhold til den snittfarten du skal holde på regualaritien, dette korrigeres ved at man utlikner avviket på trippen med å legge avviket konvert til sekunder på på stoppeklokken, på denne måten kan vi fortsette å kjøre med avvik evt kompensere ennå mer senere dersom trippaviket vokser.

Det kan være greit for kartleser å slippe denne jobben da han som regel har mer enn nok med å finne vei, lese tidtabell og tripp. Sjåførhjernen har ofte ledig kapaitet til enkelt å korrigere mot stoppeklokken, dvs si legge seg bevisst f.eks fire sekunder over kartleser leser fra tabellen.

På samme måte er det sjåføren som korrigerer hvis man får et uventet tillegg i tid under regularity, f.eks hvis man skal passerer over et tun og må holde 25 km/t når snittfarten under regularity egentlig er 47 km/t og dette er hensyntatt av arrangøren med skilting av 25 sone og deltakermelding til bilen om at det skal legges på tid.

 

 

Her ser du et utsnitt av en tidtabell der

minutter er fjernet

for å få mindre støy, og lesningen foregår

nedover i 100m intervaller

Øverst og nederst på tidtabellen står det

også hvor mange sekunder som skal

korrigeres for den gitte hastigheten

Tidtabell.JPG

For 39km/t står det:
Viser trippen for lite skal tid legges

til på stoppeklokken:

10m=0,9s 20m=1,8s 30m=2,7s 40m=3,6s 50m=4,5s

Mal for tidtabell kan du laste ned her,

Husk at farten kan du selv sette i celle C3 og informasjonene på toppen vil automatisk oppdatere seg.

Det kan by på litt utfordringer i begynnelsen ved og ikke få tiden til så perfekt ennå dersom regularityen krever noe kartlesing.

Er derimot regularitien slik at den følger en ensom grusvei inne på skogen får man frigjort mer tid til finslipe sekunder og kjøring slik at de hemmelige tidkontrollene ikke blir så skumle.

 

Midnattssolsrallyet er et fint eksempel få dette, løpet passer derfor egentlig nybegynnere ganske bra.

Lykke til 

bottom of page