top of page
Challenge for Dummies - Kart

Under finner du eksempel på et kart fra som supplerer tulipanpiler fra et Vinter Challenge løp

karteksempel dummies.jpg

Regularity nr 2 var tegnet inn i kartet fra arrangøren sin side. Den røsa streken er tegnet inn av min kartleser og representerer en orienteringsetappe. Rosa strek er tegnet opp etter prinsippet om at man skal fra start O-etappe, i dette tilfellet fra den røde runningen, til slutt O-etappe (TK4) etter følgende prinsipp:

  • kjøre korteste vei

  • ikke kjøre veier gjennom de runde merkene

  • passer runde merker i stigende rekkefølge

  • ikke kjøre veier som er merket med X (eksempel 1 km syd for grønt merke 2)

  • følge svarte piler (arrangøren har tegnet inn i kartet)

Denne O-etappen var en relativt grei etappe uten for mange krumspring, men underveis er det satt opp passeringskontroller som du skal notere på tidkortet, i den rekkefølgen du passerer dem.

Når man kjører regularity P2 vil man måtte supplere med tulipanpiler for å sjekke at trippen i bilen faktisk stemmer med terrenget, evt korrigere for dette slik at man klarer å holde riktige gjennomsnittshastighet(er).

Eksemplet over viser faktisk en kombinert P-etappe og O-etappe, starten for hele etappen ligger utenfor kartet men ville vært markert meg et gult rundt merke pånotert TK4.

karteksempel2 dummies.jpg

Det runde røde merket med S-1 antyder at det er en skisse som du skal følge, dvs mer detaljer.

Skissen ser slik ut i kjøreordren:

karteksempel skisse1 dummies.jpg

Dvs kjør av veien rundt et hus/låve og inn på veien igjen, og selvfølgelig var det plassert en passeringskontroll bak dette huset.

bottom of page